FrDeEnLu XML


Numm
Eaux souterraines (Directive nitrates)
Beschreiwung
Stations de mesure de nitrates en relation avec la Directive nitrates visant à réduire les nitrates dans les eaux souterraines.
Service
Datenserie
Datesaatz
Produkt
Inspire
Sprooch vum Inhalt
Franséisch
Englesch
Lëtzebuergesch
Däitsch
Thema
environment
inlandWaters