FrDeEnLu XML


Numm
Pénurie eau potable (phase « orange »)
Beschreiwung
Pénurie eau potable (phase « orange »)
Service
Datenserie
Datesaatz
Produkt
Inspire
Sprooch vum Inhalt
Däitsch
Thema
environment
inlandWaters