FrDeEnLu XML


Numm
Stations de pompage
Beschreiwung
Station servant à pomper l'eau d'un point bas vers un point haut.
Service
Datenserie
Datesaatz
Produkt
Inspire
Sprooch vum Inhalt
Franséisch
Englesch
Lëtzebuergesch
Däitsch
Thema
environment
inlandWaters